Beroemde personen

Het dorp Oldetrijne heeft een aantal “beroemde” personen voortgebracht”

De eerste hoofdmeester van de nieuwe school in 1835 was meester Jurjen Aukes Wesstra, geboren in Katlijk en hij huwde in 1833 met Grietje Rouwkema; dochter van Halbe Rouwkema en Grietje Klazes van der Kamp, geboren in Scherpenzeel.

Meester Jurjen Aukes was voorheen al onderwijzer geweest in Oudeschoot en aan de school in Oldetrijne ( dus voor de schooltjes van Sonnega en Oldetrijne werden samengevoegd). Jurjen Aukes woonde ongeveer op de plaats waar nu de Lantscheene staat, direct naast een huisje van de diaconie Oldetrijne en de winkel van Arend Pas.(1832)

Jurjen Aukes en Grietje kregen o.a. een zoon Harmen Jurjens Wesstra geb. op 24-04-1843 en deze Harmen ontwikkelde zich van bekwaam timmerman tot een landelijk bekend architect. Hij bouwde in den lande scholen en gebouwen ( o.a. in Den Haag). Er is zelfs een boek over hem verschenen met als titel “Het leven en werk van architect Herman Wesstra jr.” ( auteur Peter v. Dam). Herman ( Harmen) had ook nog een broer Klaas Jurjens Wesstra, die ook onderwijzer is geworden en een broer Halbe Wesstra die Gemeenteontvanger was in Weststellingwerf.

Meester Jurjen Aukes ging in 1861 met pensioen en verhuisde in 1864 naar Wolvega. Hij werd opgevolgd door meester Frankx die in 1868 weer vertrok. Toen kwam meester Jan Hanzes Veenbaas, gehuwd met Fokje Fabriek ( dochter van Anne Piers Fabriek) en Jan Hanzes en Fokje kregen o.a. een zoon die ook onderwijzer werd, namelijk Johannes Veenbaas, maar die tevens bekendheid verwierf als schrijver van kinderboeken ( waaronder een kinderbijbel) en een bekend jongensboek van hem is “Joost en zijn vrinden” Een achterkleinkind van meester Veenbaas erfde de collectie boeken van Johannes en schonk die aan de werkgroep historie Sonnega/Oldetrijne en de werkgroep heeft ze weer geschonken aan de Ver.Historie Weststellingwerf.

JohannesVeenbaas is dus de 2e bekendheid uit het “ vroegere” Oldetrijne. Meester Jan Hanzes Veenbaas bleef tot 1905

Een 3e bekendheid in Oldetrijne was Anne Piers Fabriek, geboren in 1821 en gehuwd met Wobbigje Pier Woudsma. Overleden in 1900 te Oldetrijne. Anne Piers Fabriek verwierf o.a. bekendheid als molenbouwer en opzichter publieke werken. In ons uit te brengen boekwerk ( zie inleiding website) zullen we uitgebreid aandacht besteden aan laatstgenoemde persoonlijkheid.