Grietmannen van Weststellingwerf (voorheen Stellingwerf westeinde)

Deze Grietenij bevat twintig dorpen:

Beuil,Noordwolde,Finkega,Steggerda,Peperga,Blesdijk,Nijeholtpade,Oldeholtpade,Wolvega, Sonnega, Oudetrijne, Nijetrijne, Spangen, Scherpenzeel, Munnekeburen, Oudelamer, Nijelamer, Nijehoutwoude, Oudehoutwoude, de Idzert.

1504-1514: Lammert Piers

1514-1533: Lijckes Eebles

1533-1559: Lubbert Lijckles woonde te Oldelamer en was gehuwd met Berber Dirks (vermoedelijk de zoon van de bovengenoemde Lijckes Eebles

1559-1566:Servaas van Rennoij

1566-1578:Arent Genum ( wegens Spaanschgezindheid afgezet en met zijn vrouw gebannen, begaf hij zich in krijgsdienst en werd kapitein van een vaandel soldaten onder Casper Robles. Hij was tegenwoordig in den slag tusschsen Schenk en Hohenloo en gedroeg zich onderscheidene gelegenheden zeer dapper. Hij bekwam voor Zwartsluis eene wonde en overleed in Groningen in 1581. Gedurende zijne afwezigheid nam eerst Meine Lijckles, kleinzoon van de hiervoor genoemde Lubbert Lijckles als Substituut de Grietenij waar.)

1578-1593: Johannes Petri Sannes  ( later Grietman van Visvliet). Als Kon.Maj. Grietman van Stellingwerf Westeinde en gevolmachtigde tekende hij om de Unie van Utrecht te ratificeren.

1593-1600:Cornelis Jilles ( in een ”glas in loodraam” van het kerkje in

Oudetrijne (afgebroken in 1869) stond de naam van deze

Grietman en die van zijn vrouw gegrafeerd tegenover de

de preekstoel). Aanvulling: JB

1600- ?      : Filibertus Lycklama

?      – 1619:Jonker Meintje Idzarda ( zoon van Baerte Idzarda en Magdalena

Rommarts). Hij woonde te ter Idzerd.

1619-1623:Jonker Homme Idzarda

1623-1626:Jonker Marcus Lyclama a Nyeholt

1626-1637:Rinco Lyclama  ( liet de Oldetrijnster Sloot graven: aanvulling JB)

1637-1639:Jonker Agge Lyclama a Nyeholt

1639-?      :Jonker Esaias Lyclama a Nyeholt

1639-1673:Jonker Dirk van Baerdt ( naam stond gegrafeerd in de luidklok van

klokkenstoel van Sonnega 1644 :aanvulling JB)

1673-1688:Jonker Ernst van Haren

1688-1711:Jonker Willem van Haren

1711-1741:Jonker Duco van Haren

1741-1779:Jonker Onno Zwier van Haren

1779-1795:Jonker Willem Anne van Haren

1795-1816: Geen Grietman vanwege de Franse tijd

1816-1821: Pompejus Onno van Viersen

1821-1850:Nicolaas van Heloma

1850-1851:Johannes Bieruma Oosting  aansluitend de eerste burgemeester

1851-1854:Johannes Bieruma Oosting: Burgemeester

Na de invoering van de gemeentewet in 1851 had Weststellingwerf niet langer grietmannen maar burgemeesters.

JB

Bron: Naamlijsten door Jhr Mr.H. Baerdt van Sminia,Leeuwarden 1837 en 1851.