Schoolmeesters aan de scholen in Sonnega-Oldetrijne

In ons boek Sonnega en Oldetrijne “van vroeger tot nu” wordt uitgebreid verhaald over de historie van de openbare school “De Lantscheene” in Oldetrijne; welke reeds in 1835 werd gesticht toen de (winter)schooltjes van Oldetrijne en Sonnega werden samengevoegd.(zie blz. 166 en 167 van het boek)

Echter, zoals vermeld in het boek, werd voor 1835 ook reeds onderwijs gegeven, aan schooltjes in Oldetrijne en Sonnega ( bekostigd door het dorp en kerk). Hartman Sannes ( 1890-1956) heeft veel gegevens verzameld over schoolmeesters in Friesland; welke gegevens zijn gebundeld en uitgegeven door de Fryske Academie.

Onderstaand gegevens uit genoemde verzameling m.b.t. schoolmeesters ( ook voor 1835) in Sonnega en Oldetrijne.

img466 img468