Historische wetenswaardigheden

Waterschappen op het grondgebied van Sonnega/Oldetrijne:

In de eerste helft van de vorige eeuw waren er in Sonnega en Oldetrijne zeven waterschappen ( schapjes), namelijk: De Merriemaden,De Weeren,De Kom,De Meenthe, De Linde,De Twee Gedeelten en het zeewerend waterschap De Oude Lindedijk. Het laatste waterschap was opgericht in 1832, na de grote overstromingsramp van 1825. Dit waterschap had het beheer over de oude Lindedijk over een afstand van elf kilometer, vanaf de oude Opdijk onder Oldetrijne tot Slijkenburg.

Omdat laatstgenoemd waterschap een zeewerend schap was werd er ook een dijkgraaf benoemd ( door de provincie). De laatste dijkgraaf was de heer J.J.Blaauwhof uit Oldetrijne. Na aanleg van de afsluitdijk verloor het waterschap zijn functie en werd deze opgeheven in 1941 en de taken werden overgedragen aan De Groote Veenpolder en het waterschap De Weeren.

In 1966 gingen alle waterschappen over in het waterschap De Stellingwerven en veel later in het nu bekende waterschap Fryslan.
Maar het meest interessante is dat het waterschap De Oude Lindedijk een zogenoemde “kontributiepaal” had , waarop vermeld stond dat, indien men gebruik wilde maken van de Lindedijk, er betaald moest worden ( contributie). Het bord moet gestaan hebben aan het einde van genoemde Opdijk. Het dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne heeft hiervan een foto in het archief.