Dorpsarchief Sonnega/Oldetrijne

Zoals bekend bij iedereen heeft Sonnega-Oldetrijne een dorpenarchief; gehuisvest in ons dorpscentrum te Oldetrijne met als huidige archiefbeheerders de heren Hendrik Fokkema en Kees de Kroon.

In de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne d.d. 30 nov. 2016 is unaniem besloten om het beheer van bovengenoemd dorpenarchief over te dragen aan de Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne; nu statutair gevestigd aan de Sonnegaweg 30, in Sonnega.

De huidige archiefbeheerders treden toe tot het bestuur van de Stichting en blijven binnen dat bestuur belast met het beheer van het archief.

Mocht de Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne om welke redenen dan ook liquideren dan is vastgelegd dat het beheer van het dorpenarchief wederom wordt ondergebracht ( terug gaat) bij Plaatselijk Belang Sonnega-Oldetrijne.

De huidige bestuursleden van de Stichting Historie Sonnega-Oldetrijne verwelkomen de archiefbeheerders Fokkema en De Kroon van harte binnen hun bestuur.

In gezamenlijk overleg zullen zij trachten verdere vorm te geven aan het dorpenarchief.